Aanhuur en aankoop

Met alle facetten op bouwtechnisch, juridisch, economisch en commercieel gebied zijn de meeste huisvestingsvraagstukken complex en vragen om een deskundige advisering.

De uitvoering van een aanhuur - aankoop opdracht begint met een zorgvuldige analyse van de eisen en wensen van de cliënt, door ons te vertalen in een strategisch, ruimtelijk en bouwtechnisch Programma van Eisen (PvE). Op basis van dit PvE worden de mogelijkheden in kaart gebracht waarbij de opdrachtgever aan de hand van een gedegen onderbouwing in staat wordt gesteld een beslissing te nemen over haar huisvesting.

Wil de opdrachtgever ruimte huren of kopen in de bestaande markt dan worden alle projecten die in aanmerking kunnen komen in kaart gebracht en op de relevante merites beoordeeld. Zo worden indelingsmogelijkheden onderzocht, opdat vastgesteld kan worden in welke mate de betreffende ruimte aansluit op de ruimtebehoefte van de opdrachtgever.

Is uiteindelijk na een zorgvuldige voorbereiding een keuze gemaakt, dan zijn het niet alleen de prijsonderhandelingen die van belang zijn, maar zal evenveel aandacht worden besteed aan de structurering en het contracteren van de transactie met al haar economische en juridische complicaties.

Indien de tijdsplanning van de opdrachtgever het toelaat kunnen eveneens nieuwbouw-mogelijkheden geanalyseerd worden. Naast de reeds door marktpartijen aangeboden projecten is het mogelijk dat een ‘tailor-made’ gebouw, specifiek voor de opdrachtgever, wordt ontwikkeld. Ook bij een dergelijk proces staat het PvE centraal. Als gedelegeerd opdrachtgever organiseert en leidt Van Gool ♦ Elburg dergelijke nieuwbouwprocessen tot en met de eindoplevering.