Beleggingen

Ons kantoor is gespecialiseerd in het tot stand brengen van (internationale) beleggings-transacties. Deze transacties kunnen bestaan uit de aan- of verkoop van een individueel beleggingsobject of complete vastgoed-portefeuilles.

Verkoopprocessen vangen aan met een zorgvuldige analyse van alle aspecten van het betreffende onroerend goed, teneinde de opdrachtgever een compleet onderbouwd verkoopadvies uit te kunnen brengen.

In veel gevallen zal een verkopers due dilligence en de inrichting van een (digitale) dataroom de basis vormen van een met de opdrachtgever te bepalen verkoopprocedure.

Aankoopprocessen beginnen in de regel met het in kaart brengen van de beleggingscriteria, waarna de initiatieven worden genomen die nodig zijn om geschikte projecten te kunnen identificeren. Elk geselecteerd beleggingsproject zal commercieel, bouwkundig en juridisch worden beoordeeld, waarna een goed onderbouwd advies over de koopwaardigheid aan de opdrachtgever wordt uitgebracht.

Alle verkoop- en aankoopprocessen worden door ons kantoor begeleid, tot en met de contractering en oplevering van het betreffende beleggingsproject. Daarnaast wordt ons kantoor ingeschakeld om te adviseren bij sale- en lease back constructies.