Research

De afdeling research beschikt over een up to date vastgoed databank, waarin alle informatie over de (prijs)ontwikkelingen en trends van kantoren, bedrijfsruimte en beleggingstransacties wordt geregistreerd.