Team

Het management wordt gevoerd door vijf partners, die tevens eigenaar zijn van het bedrijf en direct betrokken zijn bij de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden. De opdracht-gever heeft hiermee de garantie dat uitvoering van een opdracht altijd op directieniveau geschiedt.