Referenties

Van Gool Elburg heeft in de afgelopen jaren onder meer de volgende bedrijven en instellingen in onroerend-goedtransacties geadviseerd. De dienstverlening varieerde daarbij van het bepalen van de ruimtebehoefte, het definiëren van de kwaliteit van de huis-vesting, het vinden van gebruiksgerede oplossingen, het creëren van (beleg-gings)transacties en het uitbrengen van taxatierapporten tot het (doen) rea-liseren van nieuwbouwprojecten binnen een van te voren opgestelde taakstellende begroting.
 
.